Skip to main content

Brainchild logo

Brainchild er et registrert varemerke.

Brainchild er et registrert varemerke. Dette betyr at merkevaren vår er beskyttet mot kopiering. Vårt merke er vårt kjennetegn og våre kunders garanti for produkter i original design og god kvalitet.

Rettigheter til Brainchild-plakater

Våre design er beskyttet av lov om opphavsrett. Dette betyr at vi har rett til å disponere over våre design. Opphavsretten til designene våre betyr at andre ikke kan kopiere vårt originale Brainchild-design.

Designbeskyttede trefigurer

Våre trefigurer er designbeskyttet. Designbeskyttelse kan bare oppnås hvis designet skiller seg vesentlig fra allerede eksisterende produkter. Derfor er vi i Brainchild stolte over å ha oppnådd designbeskyttelse for våre trefigurer.

Brainchild