Brainchild er et registreret varemærke

Du kan læse om vores rettigheder, hvilket indebærer ophavsretten til vores designs samt designbeskyttelse af vores træfigurer. Brainchild er et registreret varemærke. Det betyder, at vores brand er beskyttet mod kopiering. Vores brand er vores kendetegn og din garanti for produkter i originalt design og god kvalitet.

Rettigheder til Brainchild plakater

Vores designs er beskyttede af ophavsretsloven. Det betyder, at vi har retten til at disponere over vores designs. Ophavsretten til vores designs medfører, at andre ikke må kopiere vores originale Brainchild design.

Designbeskyttede træfigurer

Vores træfigurer er designbeskyttede. Designbeskyttelse kan kun opnås, hvis designet adskiller sig væsentligt fra allerede eksisterende produkter. Derfor er vi hos Brainchild stolte af at have opnået designbeskyttelse af vores træfigurer.